Info

Privacy

Het spreekt voor zich dat ik gegevens en informatie van mijn relaties en opdrachtgevers zorgvuldig behandel. Mijn administratie voldoet aan de gangbare beveiligingsstandaards en gegevens worden niet gedeeld of doorverkocht. In mijn Privacyverklaring kun je lezen hoe ik met persoonsgegevens omga. De vertrouwelijkheid van andere informatie is geregeld in de Algemene Voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Mijn Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de branchevoorwaarden voor adviesbureaus en hier te downloaden.

 

Wet DBA

Wanneer ik werkzaamheden verricht op inhuurbasis is de Wet DBA van toepassing. Ondanks de onduidelijkheid over en de uitgestelde handhaving van deze wet wil ik opdrachtgevers maximale juridische zekerheid bieden. Om die reden maak ik gebruik van een Opdrachtovereenkomst die is gebaseerd op een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Daardoor hebben beide partijen ook de zekerheid dat er geen (schijn)dienstverband ontstaat en dat er is voldaan aan fiscale regels voor de inhuur van ZZP-ers.