Opdrachten

Opdrachten

In de afgelopen 20 jaar heb ik veel opdrachten mogen uitvoeren. Onderstaand overzicht is daarvan een selectie. De lijst geeft een beeld van de diversiteit van de vraagstukken en rollen in mijn portfolio.

 

 

Opdrachtgevers

TU Delft — CVO Rotterdam — SBOH — Radboud Health Academy — Haagse Hogeschool — Hanze Hogeschool — Fontys Hogescholen — Radboud Universiteit — Alfa College — Erasmus Medisch Centrum — Hogeschool Rotterdam — ROC Midden Nederland — ROC van Amsterdam — ROC Eindhoven (Summa College) — STOAS — IOSYS — BVE-Platform — Dudok College — Noorderpoortcollege — ROC Nijmegen — Mon3aan Onderwijsgroep — Drenthe College — IbO — AMUE — PeopleSoft — KNHB — RSO Haaglanden — Delta Nutsbedrijven